For utstillere

Her finner du retningslinjer for utstillere på Potato Scandinavia 2017.


Potato Scandinavia 2017 arrangeres 17. august på Grinder Gård i Grue kommune.

Påmelding og betaling

Påmelding skjer på mail til roy@askmedia.no, og vil være gjeldende så fort denne er  bekreftet, men arrangør forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere.

Påmeldingsavgift faktureres fortløpende og er utstillerens bekreftelse på tildelt plass. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert ved avbestilling av standplass.

Standleie faktureres når utstillerstand er godkjent av arrangør, og påmeldingen er lukket 15.05.17. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringa eller redusere påmeldt areal, for påmeldinger etter 15.05.17.

Framleie eller bytte av standplass uten avtale med messeledelsen er ikke tillatt.

Utstillere som ikke har betalt standleie og påmeldingsavgift innen 10.08.17, vil ikke få tilgang til området.


Priser

Uteareal Pris per m2
De første 50 m2 (minimum areal) kr 100,-
De neste 50 – 100 m2 kr 80,-
Over 100 m2 kr 60,-
Uteareal gårdsmat/husflid kr 100,-

Feltpriser:
Potetareal:  kr 4 000,- pr dekar
Potetsortfelt, bearbeidingsfelt:  kr 3 000,- pr dekar
Kun demomaskiner

Innendørs stand:
ca. 10 m2: kr 5 000,- per modul

Strøm: kr 500,-

Påmeldingsavgift: kr 5 000,-


Generelt

Potato Scandinavia 2017 vil bli avviklet torsdag 17. august på Grinder Gård i Grue kommune.

Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres andre steder enn på tildelt standplass. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.

Ordinære haller og telt må bestilles via vår leverandør Scenemontasje AS  mob: 90868865.

Bruk av droner er ikke tillatt uten avtale med arrangør.

Deltakerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglementet og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Alle utstillere skal ha en kontaktperson som har ansvar for å informere sine kolleger om gjeldende regler.

Det er ikke tillatt å kjøre inne på området mens arrangementet pågår.

Varetransport må skje senest 30 minutter før messen åpner og tidligst 30 min etter stengetid. Dette gjelder også prøvekjøring av utstyr og maskiner utenfor feltareal.

Utstillere har tilgang til messeområdet fra tirsdag 15.aug kl.10.00.

Det er ikke tillatt å overnatte inne på messeområdet.


Salgsplass / Standplass

Standplassen skal holde åpent under hele åpningstiden: Torsdag 17. august fra kl. 09.00 til 18.00, og evt fredag etter avtale for eget arrangement.  Det er ikke tillatt å starte nedtaking i åpningstidene.

Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt. Vis hensyn til dine naboer!

Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjene innendørs og utendørs. Avfall på egen stand er deltakers ansvar.

Deltakerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bortkjøring av varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.

Telt / vogner / biler inklusive drag / barduner etc. må få plass innenfor målene på bestilt stand.

Bare varegrupper som er påmeldt kan vises / selges på messen.

Når standen er demontert, skal den tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape o.l. Hvis dette ikke er skjedd, blir deltakeren belastet for utgifter med dette.

Alle varer og alt avfall må være fjernet senest søndag 20. august kl.16.00. Utstillere som ikke overholder fristen, vil bli fakturert for arbeidet med å rydde plassen.


Ansvar / Sikkerhet

Hvis messen på grunn av uforutsette forhold, brann, flom el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgifta. Hvis arrangøren kommer til at oppslutningen er for liten kan messen avlyses. En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 1.juli 2017. De påmeldte deltakere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp refundert omgående. Ved en eller annen form for avlysning kan ingen av partene i slike tilfeller rette noen andre krav mot hverandre enn de som er angitt i punktet under Ansvar/Sikkerhet.

Deltakerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for deltakers regning. Før arbeidet settes i gang skal messeledelsen så vidt mulig varsle deltakeren.

Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.

Dersom ulykke ring 113.


Salg

Alle som selger mat og drikke må selv melde i fra til Mattilsynet. Godkjenningen må fremvises i utstillerservice ved ankomst.

Det er ikke tillatt å selge mat og drikke uten avtale med arrangør.

Bare varegrupper som er påmeldt, kan selges under messen.

Utstillere som selger ulovlige varer vil bli bortvist fra messeområdet.


Kontaktpersoner under messen:

Arrangementsansvarlig:
Asbjørn Holmen
Telefon: +47 97 95 66 11
asbjorn.holmen@hkp.no

Salgsansvarlig utstillere:
Roy Utgaard
Telefon: + 47 95 07 75 99
roy@askmedia.no

Feltansvarlig forsøksfelt:
Camilla Bye, NLR Øst
Telefon: +47 91 71 14 11
camilla.bye@nlr.no

Feltansvarlige potet/jordbearbeiding:
Are Sætre
Ttelefon: +47 91 88 55 87
are.satre@brednett.no
og
Erik Furulund
Telefon: +47 91 83 22 32
erik.furulund@brednett.no